Pradinis ugdymas


2018 – 2019 M. M. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

Pamokų laikas

1 pamoka           8:00 – 8:45

2 pamoka           8:55 – 9:40

3 pamoka           9:55 – 10:40

4 pamoka           11:00 – 11:45

5 pamoka           12:00 – 12:45

2018 – 2019 mokslo metai
I pusmetis 2018-09-01 – 2019-01-20
II pusmetis 2019-01-21 – 2019-06-07
Atostogos
Rudens 2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 – 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 – 2019-04-26

Neformalusis ugdymas


2018 – 2019 M. M. NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS 

Po pamokų mokiniams siūlome įvairią neformaliojo ugdymo veiklą. Vaikai užsiėmimus gali rinktis pagal savo pomėgius ir polinkius. Mokykloje veikia 10 įvairaus profilio neformaliojo ugdymo būrelių.

Priešmokyklinis ugdymas


Mokinių pasiekimų tyrimai


Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Daugiau informacijos galima rasti Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje.

2018 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2017 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2016 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2015 metų testų rezultatai 4 klasė

2014 metų testų rezultatai 4 klasė