Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Alina Pampikienė – logopedė;

3. Irina Kuznetsova – psichologė;

4. Elvyra Vaiciukevičienė – bibliotekininkė;

5. Ginta Gerdvilienė – mokytoja;

6. Rima Barkauskienė – mokytoja.

Patyčių ir smurto prevencija


Prevencinės programos mokykloje:

„Zipio draugai“

„Obuolio draugai“

„Antras žingsinis“

Dokumentai