Projektai


Vaiko gerovės komisija


Elvyra Vaiciukevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aleksandra Pampikienė – logopedė – metodininkė;                  

Agnė Gurkšnė  – psichologė;

Rima Barkauskienė – vyr. mokytoja;                                                   

Ginta Gerdvilienė –vyr. mokytoja.

Patyčių ir smurto prevencija


Prevencinės programos mokykloje:

„Zipio draugai“

„Obuolio draugai“

„Antras žingsinis“

Dokumentai