Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

TVARKOS APRAŠAS – Vaiko gerovės komisija

VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M. M. – Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Alina Pampikienė – logopedė;

3. Irina Kuznetsova – psichologė;

4. Elvyra Vaiciukevičienė – bibliotekininkė;

5. Ginta Gerdvilienė – mokytoja;

6. Rima Barkauskienė – mokytoja:

7. Inga Survlienė – sveikatos priežiūros specialistė.

Patyčių ir smurto prevencija


TVARKOS APRAŠAS – Smurto ir Patyčių Prevencija ir Intervencija

Prevencinės programos mokykloje:

„Zipio draugai“

„Obuolio draugai“

„Antras žingsinis“

Dokumentai