Administracija


Robertas Pampikas – direktorius

Jurgita Sizovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Elvyra Vaiciukevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Osinskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Aurima Grigaliūnienė – raštinės vedėja

Mokytojai


Simona Tolušytė – „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Kristina Vozbinaitė – „Boružėlių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Rasita Petrulevičienė – vyresnioji mokytoja – 1 a klasė

Rima Barkauskienė -vyresnioji mokytoja- – 1 b klasė

Aušra Sakalauskienė – vyresnioji mokytoja – 1 c klasė

Ginta Gerdvilienė  – vyresnioji mokytoja  – 2 a klasė

Margarita Čekanauskaitė – mokytoja -2 b klasė

Rūta Adomavičienė – mokytoja -3 b klasė

Inga Šareikaitė – mokytoja -3 c klasė

Jurga Girjotienė – vyresnioji mokytoja – 4 a klasė

Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė – 4 b klasė

Irena Bernatavičiūtė – anglų kalbos mokytoja

Sigrida Bernotienė – anglų kalbos mokytoja

Viktorija Urbonaitė – choreografijos mokytoja

Alvyda Kvedarienė – tikybos mokytoja

Diana Ratautienė – vyresnioji mokytoja

Auksė Šileikytė – mokytojo padėjėja

Mokyklos taryba


Aušra Sakalauskienė – mokytoja

Margarita Čekanauskaitė – mokytoja

Jurga Girjotiernė – mokytoja

Kristina Vozbinaitė -mokytoja

Jurgita Šimanauskienė –  tėvelių atstovė – tarybos pirmininkė

Laura Glinevičienė –  tėvelių atstovė

Vilma Kerulienė –  tėvelių atstovė

Aurima Grigaliūnienė –  tėvelių atstovė

Specialistai


Aleksandra Pampikienė – logopedė – metodininkė

Agnė Gurkšnė  – psichologė;