Administracija


Robertas Pampikas – direktorius

Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Elvyra Vaiciukevičienė – bibliotekininkė

Nijolė Osinskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Giedrė Sasnauskienė – raštinės vedėja

Mokytojai


Maritana Zaveckienė – „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ingrida Paršuto – „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Greta Ručytė – „Boružėlių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Julija Kuniauskienė –  „Boružėlių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Jurga Girjotienė – vyresnioji mokytoja – 1 a klasė

Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė – 1 b klasė

Rasita Petrulevičienė – vyresnioji mokytoja – 2 a klasė

Rima Barkauskienė – vyresnioji mokytoja – 2 b klasė

Aušra Sakalauskienė – vyresnioji mokytoja – 2 c klasė

Ginta Gerdvilienė  – vyresnioji mokytoja  – 3 a klasė

Irena Dutkevičienė mokytoja 3 b klasė

Marija Ratavičienė –  vyresnioji mokytoja 4 a klasė

Rūta Adomavičienė – mokytoja – 4 b klasė

Inga Šareikaitė – mokytoja – 4 c klasė

Irena Bernatavičiūtė – anglų kalbos mokytoja

Sigrida Bernotienė – anglų kalbos mokytoja

Judita Stundžytė – šokių mokytoja

Alvyda Kvedarienė – tikybos mokytoja

Auksė Šileikytė – mokytojo padėjėja

Audronė Čižienė – visos dienos mokyklos grupės pedagogė

Renata Maksimovič – visos dienos mokyklos grupės pedagogė

 Naurius Cesiulis – visos dienos mokyklos grupės pedagogas.

Specialistai


Aleksandra Pampikienė – logopedė – metodininkė

Irina Kuznetsova – psichologė

Mokyklos taryba


1. Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. Aušra Sakalauskienė – mokytoja;

3. Jurga Girjotienė – mokytoja;

4. Rasita Petrulevičienė – mokytoja;

5. Jurgita Šimanauskienė – tėvelių atstovė – tarybos pirmininkė;

6. Laura Glinevičienė – tėvelių atstovė;

7. Jurgita Macijauskaitė – tėvelių atstovė;

8. Edita Ulkienė – tėvelių atstovė.